A

Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

inwestor: prywatny

autorzy/architektura: arch. Dariusz Ślusarczyk, arch. Piotr Surowy

główny projektant: arch. Dariusz Ślusarczyk

lokalizacja: Kraków

proj. budowlany - architektura

etap: w trakcie budowy


budynek mieszkalny jednorodzinny, Kr

Elewacja od strony ogrodu.


budynek mieszkalny jednorodzinny, Kr

Elewacja od strony ulicy.


budynek mieszkalny jednorodzinny, Kr

Poglądowa wizualizacja.


budynek mieszkalny jednorodzinny, Kr

Stan przed rozpoczęciem robót budowlanych.


powrót..