Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Kraków, Wola Justowska

autorzy/architektura:
arch. Dariusz Ślusarczyk (gł. projektant)
arch. Piotr Surowy

W trakcie realizacji.

W trakcie realizacji.

Elewacja

Rusunek elewacji od ogrodu.

Elewacja

Rusunek elewacji od ulicy.


powrót..