Vores by

Projekt rewitalizacji i zagospodarowania terenów przemysłowych (browar Carlsberg).
Kopenhaga, Dania

autorzy:
arch. Dariusz Ślusarczyk
arch. Artur Wysowski

Rysunek Wizualizacja


powrót..