DARIUSZ ŚLUSARCZYK

ARCHITEKT

Czym się zajmuję:

Projekty koncepcyjne

Tak zaczynamy.

Rysujemy, rozmawiamy, zmieniamy...

Kończymy kiedy jesteśmy -inwestor i projektant- zadowoleni z funkcji, formy budunku, zagospodarownia terenu.

Projekt koncepcyjny zawiera zwykle rzuty, elewacje oraz usytuowanie budynku na działce. Wizualizacje pomogą lepiej zrozumieć pomysł i konkretne rozwiązania. Koncepcja może być opracowana w kilku wariantach.

Projekty architektoniczno-budowlane

Bez nich nie rozpoczniemy budowy.

Rysuję, koordynuję, uzgadniam...

Gotowy projekt - składam do urzędu aby uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany zawiera rozwiązania techniczne, konstrukcyjne i materiałowe. Przedstawia sposób i technologię wykonania obiektu. Zakres projektu obejmuje część architektoniczno-budowlaną oraz opracowania branżowe, projekt zagospodarowania terenu i wymagane prawem uzgodnienia.

Projekty wykonawcze

Niezbędne do prawidłowego wykonania bardziej złożonych obiektów.

Nie są wymagane prawem. Projekt wykonawczy określa szczegółowe rozwiązania pozwalające na usprawnienie i zapewnienie prawidłowego przebiegu prac budowlanych. Może być opracowany jedynie dla najtrudniejszych lub najbardziej złożonych elementów obiektu.

Inne

Pomagam w przygotowaniu inwestycji, reprezentuję inwestora przed organami administracji publicznej.

Wykonuję inwentaryzacje, analizy dokumentów planistycznych.

Projekty wnętrz

Indywidualnych i publicznych.

Projekty mebli

Indywidulalnych i przeznaczonych do produkcji seryjnej.